Exkurze na statek Bernard

V rámci grantového projektu „ Znovuobjevení dávných řemesel a tradic- cestou z minulosti do současnosti“ navštívila ZŠ Oloví statek Bernard.  Exkurze proběhla dnes  11. prosince 2012 v dopoledních hodinách a byla velmi zajímavým zpestřením výuky.

Statek Bernard je unikátní svého druhu v Karlovarském kraji a žáci se mohli seznámit s historií řemesel a tradic přímo v místě, kde se tato řemesla a tradiční činnosti realizovala. Statek je známý jako muzeum Poohří a nachází se zde část expozice chebského muzea s exponáty řemeslných nástrojů a předmětů běžného života z Krušnohoří a Poohří.

Prohlídka započala interaktivní přednáškou z historie statku Bernard a pokračovala prohlídkou tradiční stodoly s dobovými exponáty. V následující části prohlídky byli žáci seznámeni s řemeslnými dílnami a praktickými ukázkami vybraných řemesel.

Díky grantovému projektu, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, již žáci mají jasnou představu o historii a tradici řemesel v našem kraji. Cílem projektu je vzbudit v žácích zájem o tradiční řemesla a v neposlední řadě jim pomoci při výběru budoucího zaměstnání, neboť jak se praví ve známém pořekadle „Řemeslo má zlaté dno“.

Několik fotografií z exkurze naleznete v Galerii.