eTwinning

eTwinning je společenství evropských škol.

Je to možnost jak za pomoci ICT techniky spolupracovat se zapojenými evropskými školami. Žáci a učitelé se mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů a jejich prezentace. Touto formou se mohou žáci i vyučující seznámit se vzděláváním v ostatních evropských zemích.

Certifikát

Na letošní školní rok 2013/2014 máme již schválený projekt se zahraniční školou, budeme spolupracovat se základní školou v Chorvatsku.

I v loňských letech jsme spolupracovali na několika projektech eTwinningu, které jsme řádně dokončili a ve třech případech jsme se stali autory projektu – např. projekt se ZŠ a MŠ Zuberec na Slovensku.

[table “2” not found /]