Dokumenty

Roční plán akcí:

2019/2020

Rozpočet a odpisový plán:

Souhrnný návrh rozpočtu_na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023

Schválený souhrnný rozpočet na rok 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022

Souhrnný návrh rozpočtu na rok 2020

Schválený rozpočet pro rok 2019

Schválený souhrnný rozpočet na rok 2019

Schválený střednědobý výhled na období 2020-2021

Odpisový plán 2018

Návrh střednědobého výhledu

Střednědobý výhled 2019-2020

Schválený rozpočet

Návrh rozpočtu 2019

Souhrnný návrh rozpočtu

Výroční zpráva 2019/2020:

Výroční-zpráva-2019-20

Školní vzdělávací program ZŠ:

SVP Vse pod jednou strechou 1.9.2017

SVP Vse pod jednou strechou 1.9.2016

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek do školního řádu č. 1

Školní vzdělávací program, příloha LMP: příloha LMP

Školní vzdělávací program MŠ: ŠVP_MŠ

Školní vzdělávací program ŠD: ŠVP školní družiny

Minimální preventivní program školy: Minimální preventivní program

Krizový plán prevence rizikového chování: Krizový plán prevence rizikového chování

Souhrn metodických pokynů prevence:met_prev.zip

Hodnocení plánu primární prevence: hpp.docx

Školní řád základní školy: Školní řád ZŠ

Školní řád mateřské školy:sm-49-ms_skolni_rad(1)(1)

Vnitřní řád školní družiny: Vnitřní řád školní družiny

ICT plán školy: ictps_2018.pdf

Provozní řád školní jídelny:Vnitřní řád školní jídelny

Předloha a instrukce k absolventským pracem: pravidla_AP.pdf

Pravidla tvorby elektronických prezentací: prezentace.pdf