Dokumenty

Roční plán akcí:

2021-2022

Rozpočet a odpisový plán:

Rozpočty a odpisové plány

Výroční zprávy:

Výroční-zpráva-2021-2

Školní vzdělávací program ZŠ:

SVP Vse pod jednou strechou 1. 9. 2022 (aktuální)

SVP Vse pod jednou strechou 1. 9. 2017

SVP Vse pod jednou strechou 1. 9. 2016

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Školní vzdělávací program MŠ: ŠVP_MŠ

Školní vzdělávací program ŠD: ŠVP školní družiny

Minimální preventivní program školy: Minimální preventivní program

Krizový plán prevence rizikového chování: Krizový plán prevence rizikového chování

Souhrn metodických pokynů prevence:met_prev.zip

Hodnocení plánu primární prevence: hpp.docx

Školní řád základní školy:

školní řád ZŠ

Dodatek do školního řádu č. 1

Školní řád mateřské školy:sm-49-ms_skolni_rad(1)(1)

Vnitřní řád školní družiny: Vnitřní řád školní družiny

ICT plán školy: ictps_2018.pdf

Provozní řád školní jídelny: Vnitřní řád školní jídelny

 

Absolventské práce:

Předloha a instrukce k absolventským pracím: pravidla_AP.pdf

Pravidla tvorby elektronických prezentací: prezentace.pdf

Hlavička dokumentu AP: hlavicka_AP