Den Země

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Cílem oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

28. 4. probíhal na I. a II. stupni projektový den s názvem Den Země. Obsahově byl  motivován ke Dni Země, který Evropa oslavuje 22. dubna. Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali aktivitám zaměřené na ekologické chování a ochranu životního prostředí na naší Zemi. Hlavním cílem letošního projektového dne bylo pochopení významu třídění a recyklace odpadů. Bylo celkem 12 stanovišť – třídění odpadků, poznávaní živočichů a rostlin, proměny, potravní řetězce, hmatová hra – přírodniny, voda a doba rozkladu látek v přírodě. Přínosem projektového dne bylo předání nových poznatků žákům jinou formou.

Věříme, že jsme opět o malilinkatý kousek posunuli u některých žáků zájem o ekologické chování.

Ing. Pavel Plavec

Fotografie z této akce najdete zde:

https://olovizs.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_2023/