DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ.

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi, ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

27. 4. probíhal na I. a II. stupni projektový den s názvem Den Země. Obsahově byl  motivován ke Dni Země, který Evropa oslavuje 22. dubna. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme věnovali aktivitám zaměřené na ekologické chování a ochranu životního prostředí na naší Zemi. Hlavním cílem letošního projektového dne bylo pochopení významu třídění a recyklace odpadů. Pro 1. – 6. třídu bylo hlavním tématem třídění odpadů a znečištění životního prostředí a pro 8. – 9. třídu jaderné elektrárny. Přínosem projektového dne bylo předání nových poznatků žákům jinou formou.

Věříme, že jsme opět o malilinkatý kousek posunuli u některých žáků zájem o ekologické chování.

Ing. Pavel Plavec

foto z této akce najdete zde:https://olovizs.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/