Den s IZS

Dne 10.4.2018 proběhla na naší škole akce v rámci primární prevence nazvaná – Den s IZS. Na programu se podílelo několik složek integrovaného záchranného systému. Žáci druhého stupně absolvovali čtyři stanoviště, kde formou besed, přednášek, prezentací a praktických cvičení získávali potřebné znalosti a informace. Do akce se zapojili zástupci policie, hasičů, organizace KOTEC a koordinátorka BESIPu Karlovarského kraje. Všem zástupcům zapojených organizací a složek děkujeme za uspořádání této prospěšné akce.

Mgr. Miluše Kamasovová, primární preventistka