Čtení pomáhá

Do charitativního projektu Čtení pomáhá, který byl na naší škole zahájen v říjnu 2013  se zapojilo 81 žáků od 1. do 5. třídy. Tento projekt motivoval naše žáky ke čtení knih a zároveň jim dával šanci přispět na rozličné charitativní projekty. Je skvělé, že si děti přečtou knížku, která je obohatí, a jejím prostřednictvím pomůžou někomu, kdo to potřebuje.

Fotografie na olovizs.rajce.idnes.cz.Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih a zdárného vyplnění testu o přečtené knize kredit 50 korun, který může věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

26. 6. 2014  Vyhodnocení ZŠ a MŠ Oloví, Smetanova 1, 35707

1. třída       1200,- Kč

2. třída       1050,- Kč

3. třída       4350,- Kč

4. třída       4150,- Kč

5. třída       6400,- Kč

Naše škola a její čtenáři přispěli na dobročinné účely částkou  17150,-Kč.

 V rámci tohoto projektu proběhla na naší škole soutěž o „Nejkrásnější záložku“. Děti byly velmi kreativní. Bylo opravdu velmi těžké vybrat pět nejlepších. Zbylých 140 záložek děti věnovaly budoucím prvňáčkům. Všem moc děkujeme za účast.