Cestovní kancelář – projekt ke Dni evropských jazyků

V první polovině října proběhl na naší škole u příležitosti Evropského dne jazyků projektový týden s názvem „Cestovní kancelář“.

Každá třída si vybrala jednu evropskou destinaci a jako fiktivní cestovní kancelář měla za úkol naplánovat zájezd do vybrané země. V rámci rozvoje mezipředmětových vztahů byl úkol rozdělen do jednotlivých vyučovacích předmětů v průběhu celého týdne.

– etická výchova – název cestovní kanceláře, trasa zájezdu
– matematika – výpočet ceny zájezdu – vstupy na jednotlivé památky, doprava, ubytování
– zeměpis, přírodopis, vlastivěda – informace o destinaci
– český jazyk, informatika, občanská výchova, výchova ke zdraví – příprava prezentace
– dějepis – informace o historických památkách
– výtvarná výchova (PČ) – logo cestovní kanceláře, vlaječka státu, propagační předměty a dekorace
– cizí jazyk – překlad jednoduchých turistických frází –  turistický slovníček

Poslední den projektu se jednotlivé třídy pochlubily vytvořenými powerpointovými prezentacemi, které lákaly ke koupi zájezdu. Prezentace jednotlivých tříd byly na velmi dobré úrovni.

Pochvalu si zaslouží všichni žáci a vyučující, kteří se do tohoto projektu aktivně zapojili.

Odkaz na fotografie: https://photos.app.goo.gl/D5ibWjKUPJHCPBRr9

Prezentace cestovních kanceláří: