Techmania a Jaderné dny na ZČU

16. května jsme se opět vypravili na návštěvu plzeňského centra Techmania. Na výletě jsme se zúčastnili nejen promítání dvou 3d filmů a zábavného vystoupení s tekutým dusíkem, ale krátkou prohlídku jsme absolvovali také na Jaderných dnech Západočeské univerzity v Plzni, kterou nás provedli studenti FST ZČU a také dlouholetý zaměstnanec závodů Škoda JS a.s., Ing. Horák. Kromě klasických expozic centra Techmania si tak žáci mohli např. prohlédnout jak vypadá protiradiační oblek nebo palivová tyč jaderné elektrárny a objevili, že radioaktivní záření je samozřejmou a trvalou součástí našich životů, které není nutno se příliš bát. Fotografie najdete v galerii.

Výlet do Prahy

Dne 5. června 2017, se žáci druhého stupně společně vydali autobusem na výlet do Prahy. Sraz jsme měli v 7:00 před školou. Cesta proběhla dobře a my už byly natěšení na Pražský hrad. Když jsme vystoupili, prošli jsme menší kontrolou a prohlídka mohla začít. Pražský hrad byl velice krásný a na nádvoří jsme dokonce viděli českého pana prezidenta, který projížděl kolem nás autem. Poté jsme prošli zlatou uličkou a mířili přes Malostranské náměstí směrem na Karlův most. Cestou jsme viděli Pražský Orloj, který byl právě v rekonstrukci. Na závěr jsme se přesunuli do obchodního centra Paladium, kde jsme strávili zbytek výletu. Cesta zpátky byla příjemná a na konci celého výletu jsme si zatleskali. Tímto chceme poděkovat paní učitelce Kamasové a panu učiteli Plavcovi, za podařený výlet a skvělý zážitek.

Den Země

Každý školní rok si na naší škole připomínáme Den Země, který celosvětově připadá na 22. dubna. Projektový den byl připraven pro žáky celé školy a zaměřoval se především na využití odpadových materiálů.  V rámci tohoto projektu žáci 6. třídy zasadili dvě břízky na školní zahradě. Oslava Dne Země splnila svůj účel. Důležitým posláním tohoto projektu je uvědomění si, že cesta k lepšímu životnímu prostředí začíná u nás samých.