Category Archives: V. třída

Za Ježíškem na začátku léta?

Členové Klubu silných a kroužku fyzické a psychické zdatnosti si na začátku kalendářního léta tak trochu připomněli vánoce absolvováním Ježíškovy cesty na Božím Daru.

Po vyzvednutí úkolníčku v místním infocentru jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali se prozkoumávat taje kratšího (5,6 km) i delšího okruhu (12,9 km) této pohádkové cesty. V ideálním počasí jsme se prošli krásnou božídarskou přírodou, splnili nějaké ty úkoly a řádně potýrali a rozbolavěli své svaly a klouby (což jsme zhruba od poloviny cesty nezapomněli pravidelně dávat najevo ;-)) a po návratu jsme za naši píli dostali i drobné odměny.

Děkujeme hlavní organizátorce p. uč. Srbové za krásný výlet a těšíme se na novoroční výlet za koupáním k meandrům řeky Ohře.

Fotografie v galerii.

Techmania a Jaderné dny na ZČU

16. května jsme se opět vypravili na návštěvu plzeňského centra Techmania. Na výletě jsme se zúčastnili nejen promítání dvou 3d filmů a zábavného vystoupení s tekutým dusíkem, ale krátkou prohlídku jsme absolvovali také na Jaderných dnech Západočeské univerzity v Plzni, kterou nás provedli studenti FST ZČU a také dlouholetý zaměstnanec závodů Škoda JS a.s., Ing. Horák. Kromě klasických expozic centra Techmania si tak žáci mohli např. prohlédnout jak vypadá protiradiační oblek nebo palivová tyč jaderné elektrárny a objevili, že radioaktivní záření je samozřejmou a trvalou součástí našich životů, které není nutno se příliš bát.

Fotografie najdete v galerii.

Mezinárodní projekt v anglickém jazyce

V rámci mezinárodního projektu jsme navázali spolupráci se slovenskou základní školou – Radvaň nad Laborcom v okrese Humenné. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Mgr. Monice Sirikové (učitelka aj) za zprostředkování tohoto projektu.

ZŠ Radvaň na Laborcom

ZŠ Radvaň na Laborcom

Rád bych Vás seznámil s obsahem projektu. Projekt obsahoval tato témata:

 

(vše muselo být zpracováno v anglickém jazyce a po skončení projektu následovala výměna informací mezi oběma školami)

  1. Historie obce
  2. Významné osobnosti regionu
  3. Současnost obce
  4. Historie školy
  5. Současnost školy
  6. Významná místa v obci a v okolí

Tento projekt byl převážně určen pro žáky 2. stupně. Ještě jednou děkuji za spolupráci zúčastněným třídám a učitelům v naší škole. (5, 7 a 8. třída)