Navýšení cen pronájmů a školného

Vzhledem k narůstajícím cenám energií dojde od 1. 9. 2022 k navýšení školného: v MŠ ze současných 100,- Kč na 200,- / 1 měsícv ŠD ze současných 50,- Kč na 100,- / 1 měsíc navýšení pronájmu (ceny jsou uvedeny za 1 hodinu užívání): tělocvična ze současných 100,- na 150,-učebna ze současných 100,- na 150,-sál ze současných 100,- na 150,-počítačová učebna ze současných 140,- na 200,-

Divadlo Řimbaba v družině

V úterý 19. 4. 2022 navštívilo ŠD a 1. třídu divadlo Řimbaba s pohádkou Pirátská.Pohádkový příběh, písničky i legrační kostýmy herců, vše se dětem moc líbilo a od začátku až do konce se do děje zapojovaly.

Ředitelské volno pro ZŠ 26. 1. – 28. 1. 2022 (MŠ zůstává otevřená)

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k vysokému počtu chybějících žáků, pedagogů i nepedagogů, vyhlašuji po dohodě se zřizovatelem, od 26. 1. do 28. 1. 2022 ředitelské volno z organizačních a technicko-provozních důvodů. Od středy nebudeme schopni zajistit výuku ani řádný úklid.Tyto tři dny budou bez online výuky.Obědy všem žákům na tyto tři dny odhlašujeme. Děkuji vám všem za to, jak toto velmi těžké období zvládáte. Ivana Pečenková