Evropský den jazyků

Při příležitosti Evropského dne jazyků si žáci druhého stupně poznávací formou vzájemně představili některé evropské jazyky. Každá třída si připravila krátké vystoupení ve zvoleném jazyce, a to následně předvedla před ostatními žáky. K vidění i poslechu byla ruština, chorvatština, finština, italština a také latina. Zazpívali/zarecitovali jsme si tamní známé i neznámé písně, poezii nebo přísloví, poznali jsme u nás nepříliš často slyšené jazyky a zkusili jsme si, jak se takovým jazykem mluví. Děkujeme všem zúčastněným za projevenou aktivitu při učení i přípravě na vystoupení a těšíme se na ne neobvyklé jazyky zase příští rok.  

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků na naší škole Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září. Při této příležitosti se v Evropě pořádá celá řada akcí, ať už to jsou aktivity pro děti a s dětmi, televizní a rozhlasové programy, hodiny výuky jazyků či konference. I my jsme se tedy opět rozhodli zařadit do výuky aktivity, jejichž cílem bylo podpořit u žáků zájem o výuku cizích jazyků a rozšířit jejich znalosti o vybraných evropských státech. 23. září se žáci III. – V. třídy zúčastnili divadelního představení „Little Red Riding Hood“ a žáci druhého stupně divadelního představení „Peter Black“. Jednotlivá představení byla z větší části odehrána v anglickém jazyce. Pro žáky druhého stupně připravili vyučující projektový den, který se konal 27. září. Žáci byli rozděleni do šesti skupin, které byly složeny z žáků napříč jednotlivými třídami a umožňovaly tak spolupráci mladších se staršími. Žáci měli ve svých skupinách vytvořit poutavý plakát, který by obsahoval informace o jedné z šesti vybraných evropských zemí a připravit si krátké kulturní představení, které na konci projektového dne prezentovali před svými spolužáky. 5. vyučovací hodinu jsme tak byli svědky velmi povedených vystoupení. Ať už to byla německá […]

„Anglie očima žáků ZŠ“

O své zážitky a dojmy se dnes naši žáci podělili s jejich posluchači. DĚKUJEME  ZA SKVĚLE PŘIPRAVENOU AKCI 🙂 Jmenovitě: Evičce Tulekové, Nelince Šramkové, Terezce Hajské, Verče Berkyové, Nelče Dobošové, Matěji Pluhařovi, Františku Gitterovi, Kubovi Augustinovi a Danu Bockovi