Category Archives: Pro žáky

Florbalový turnaj

Soutěž – LH a můj tip

Na škole proběhl 3.ročník tipovací soutěže žáků a dospělých – LH MS 2019 ( Bratislava ). Na chodbě jsme měli nástěnku k tomuto tématu. Po skončení MS jsme hodnotili písemné tipy soutěžících. Mezi žáky se nejlépe umístil Jakub Augustin, žák 9. třídy. Mezi dospělými získal nejvíce bodů p. učitel Pavel Plavec. Český tým sice na medaili nedosáhl, ale příští rok mu opět budeme fandit. Těšíme se na další již 4. ročník soutěže “LH a můj tip”.

Mgr. Miluše Kamasová

Návštěva u Policie ČR

Žáci osmého a devátého ročníku se 17. 6. 2019 zúčastnili setkání s pracovníky obvodního oddělení Policie ČR v Sokolově.

Praporčice Jana Mertlová seznámila žáky s činností, úkoly a významem Policie ČR. Besedu oživil příchod prvosledové hlídky pprap. Jiřího Pauluse a pprap. Luboše Fialy. Ti vysvětlili žákům jejich úkoly a zapůjčili k prohlédnutí svou výzbroj.

Velmi pěkně vyprávěl o své práci dlouholetý pracovník Policie, prap. Daniel Bock. Jeho skutečné zážitky z práce v terénu byly zajímavé a poučné. Besedu celý tým pracovníků obvodního oddělení skvěle připravil a budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce.