Category Archives: Pro žáky

Za Ježíškem na začátku léta?

Členové Klubu silných a kroužku fyzické a psychické zdatnosti si na začátku kalendářního léta tak trochu připomněli vánoce absolvováním Ježíškovy cesty na Božím Daru.

Po vyzvednutí úkolníčku v místním infocentru jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali se prozkoumávat taje kratšího (5,6 km) i delšího okruhu (12,9 km) této pohádkové cesty. V ideálním počasí jsme se prošli krásnou božídarskou přírodou, splnili nějaké ty úkoly a řádně potýrali a rozbolavěli své svaly a klouby (což jsme zhruba od poloviny cesty nezapomněli pravidelně dávat najevo ;-)) a po návratu jsme za naši píli dostali i drobné odměny.

Děkujeme hlavní organizátorce p. uč. Srbové za krásný výlet a těšíme se na novoroční výlet za koupáním k meandrům řeky Ohře.

Fotografie v galerii.

Techmania a Jaderné dny na ZČU

16. května jsme se opět vypravili na návštěvu plzeňského centra Techmania. Na výletě jsme se zúčastnili nejen promítání dvou 3d filmů a zábavného vystoupení s tekutým dusíkem, ale krátkou prohlídku jsme absolvovali také na Jaderných dnech Západočeské univerzity v Plzni, kterou nás provedli studenti FST ZČU a také dlouholetý zaměstnanec závodů Škoda JS a.s., Ing. Horák. Kromě klasických expozic centra Techmania si tak žáci mohli např. prohlédnout jak vypadá protiradiační oblek nebo palivová tyč jaderné elektrárny a objevili, že radioaktivní záření je samozřejmou a trvalou součástí našich životů, které není nutno se příliš bát.

Fotografie najdete v galerii.

DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ.

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi, ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Cílem oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

27. 4. probíhal na I. a II. stupni projektový den s názvem Den Země. Obsahově byl  motivován ke Dni Země, který Evropa oslavuje 22. dubna. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme věnovali aktivitám zaměřené na ekologické chování a ochranu životního prostředí na naší Zemi. Hlavním cílem letošního projektového dne bylo pochopení významu třídění a recyklace odpadů. Pro 1. – 6. třídu bylo hlavním tématem třídění odpadů a znečištění životního prostředí a pro 8. – 9. třídu jaderné elektrárny. Přínosem projektového dne bylo předání nových poznatků žákům jinou formou.

Věříme, že jsme opět o malilinkatý kousek posunuli u některých žáků zájem o ekologické chování.

Ing. Pavel Plavec

foto z této akce najdete zde:https://olovizs.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/