Category Archives: Pro rodiče

Nová opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení vlády se s platností od 5. 10. 2020 zatím po dobu 14 dní pozastavuje činnost těchto kroužků: taneční kroužek, vaření, jogínci, keramický kroužek, cvičení pro dívky. Při realizaci těchto kroužků nemůžeme v našich podmínkách zajistit všechna hygienická opatření.

Zpěv a tělesná výchova –   netýká se MŠ. ZŠ 1. stupeň

  • předmět Hudební výchova se bude realizovat bez zpěvu, dechových cvičení a hry na dechové nástroje. 
  • ZŠ 1. stupeň – předmět Tělesná výchova bude probíhat venku a v případě nepříznivého počasí v tělocvičně.
  • ZŠ 2. stupeň – předmět Hudební výchova se bude realizovat bez zpěvu, dechových cvičení a hry na dechové nástroje.
  • ZŠ 2. stupeň – předmět Tělesná výchova se bude realizovat venku formou vycházky (bez kontaktních sportů) a v případě nepříznivého počasí ve třídě např. sledováním sportovních dokumentů s následným rozborem pravidel dané hry apod.
  • Zpěv je zakázán ve všech předmětech školního vzdělávacího programu.

V případě, že dítě ztratí roušku, nebo dojde k jejímu znehodnocení, může si ve škole zakoupit jednorázovou roušku za 5,- Kč.

S železnicí po stopách Karla IV.

V sobotu 19. 9. 2020 jsme se zúčastnili uvítání krále Karla IV. na nádraží v Oloví. Karel IV. s družinou se zde zastavil při své cestě ze Sokolova do Kraslic. Na budově stanice visel slavnostní transparent, na peronu stanice stál historický stánek s keramikou, pečivem a ovocem. Kulisu doby středověku utvářely kostýmy vystupujících, u stánku stojící ovečky i životopisné informační tabule hvězdáře. Pan starosta krále slavnostně přivítal přípitkem a chlebem se solí. Pochválil ho za zájem o tento region a předal mu dar. Velký potlesk sklidilo taneční vystoupení žáků ZŠ. Další historickou postavou, která se zde prezentovala, byl hvězdář J. Kepler. Ten předal králi horoskop, který pro něj sestavil. Atmosféru celé akce dokreslilo několik vhodně zvolených melodií. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. Děkujeme i zaměstnancům stanice Oloví, kteří poskytli vystupujícím zázemí v prostorách stanice.

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech ve školce a ve škole platných od 1. 9. 2020

Žáci a zaměstnanci školy nemusí ve škole nosit roušky. Pokud někdo bude chtít nosit ochranu horních cest dýchacích, může.
Cizí návštěvníci nosit roušky musí – např. rodiče dětí, pošta, dělníci apod.
Při vstupu do školky a školy nebudeme měřit teplotu, pouze budeme dětem dezinfikovat ruce (mohou i svou dezinfekcí, ale pod dohledem dozoru). Děti se v šatně přezují a ve třídě si umyjí ruce mýdlem po dobu 20 vteřin.
Žáci budou denně poučováni o způsobech dodržování hygieny.
Školní družina bude prozatím otevřena podle zvyklostí, tedy naplněna žáky 1. – 4. třídy.
Třídy a učebny budeme často větrat „průvanem“, při každém opuštění třídy nebo učebny učitel otevře okna a dveře a vydezinfikuje lavice, kohoutek a kliku. V učebnách budeme podle možností používat lampy ničící bakterie a viry.
Dezinfekce ostatních prostor bude probíhat několikrát denně.
Ve školní jídelně budou všichni dostávat zabalené příbory v ubrousku. Pití budou nalévat učitelé, kteří budou mít v danou chvíli určený dozor. Polévku i hlavní chod vydává kuchařka. Děti si při vstupu do jídelny umyjí ruce mýdlem a posadí se ke stolu.
V tomto školním roce neproběhne žádná velká společná akce. Školní projekty budeme připravovat pouze v rámci jednotlivých tříd. Třídy nebudeme spojovat.
Lyžařský kurz letos nenabídneme. Proběhnou pouze odborné dny mimo školu (výlety z dotace) v rámci jednotlivých tříd.
Důležité:
Pokud má dítě, žák, nebo zaměstnanec přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydá dorostový lékař, zaměstnanci praktický lékař.
Pokud bude dítěti ve školce nebo žákovi ve škole nařízena karanténa a školka ani škola nebude uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a musí hradit úplatu. Tzn. dítě v MŠ platí plné školné a družinové dítě též. Úplata se odečte pouze v případě uzavření MŠ nebo ŠD po dobu delší než 5 dnů.
Pokud přijde dítě do školky/žák do školy a bude vykazovat příznaky nemoci, nebo se příznaky u dítěte ve škole vyskytnou, bude neprodleně přemístěn do oddělené místnosti s dohledem (asistent pedagoga) a rodiče si musí bezodkladně dítě vyzvednout. V případě onemocnění zaměstnance, zaměstnanec ihned opustí pracoviště.

Tímto žádáme rodiče, aby nahlásili třídnímu učiteli každou změnu telefonního čísla a byli po dobu školní výuky připraveni telefon přijmout, aby vaše dítě s horečkou nesedělo zbytečně ve školce nebo ve škole a dostalo se mu rychle rodinné péče. Děkujeme za pochopení.