Category Archives: Pro rodiče

Krajské kolo přeboru školních týmů – šachy

Přebor se konal ve středu 27. března v restauraci Meteor v Novém Sedle. Čtyřčlenné týmy v kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň hrály samostatné turnaje na 7 kol tempem hry 2×15 minut na partii.

V kategorii 2. stupeň ZŠ hrálo 10 družstev, Naše družstvo hrálo ve složení Adrian Kotlár, Jakub Augustin, Zlatica Kotlárová, Jan Kajaba a náhradníkem byl Dan Bock.

Celkově jsme obsadili 6. místo. Nejvíce bodů uhrál Adrian, který v sedmi kolech prohrál pouze jednou a jednou remizoval a v ostatních kolech zvítězil.

Mezi 8 týmy 1. stupně ZŠ bylo i naše družstvo ze šachového kroužku. Hrálo ve složení Matyáš Augustin, Vítek Doan, Šarlota Bocková, Míša Nová a náhradníkem byl Jiří Šíma. Družstvo skončilo celkově na 6 – 8. místě.

Děkujeme našim žákům za dobrou reprezentaci naší školy!

Zde je odkaz na fotogalerii:

https://olovizs.rajce.idnes.cz/Krajsky_prebor_-_sachy_Nove_Sedlo

European Money Quiz 2019

Osmá a devátá třída se zúčastnily mezinárodní soutěže finanční gramotnosti, kterou pořádá Evropská bankovní federace – European Money Quiz 2019, kde žáci soutěžili v řešení online testu na webu Kahoot.it.Vítězové národního kola se utkají v celoevropském zápolení v belgickém Bruselu.

Výsledky soutěže nám ukazují, že na našich matematických schopnostech i znalostech pojmů z oblasti světa peněz a obchodování máme ještě stále co zlepšovat. Přesto všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a těšíme se, že při další účasti budou výsledky zase o trochu lepší.

Zápis do mateřské školy

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07 od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

Přijímací řízení:od 2. 5. – 7. 5. 2019

  • Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5.2019.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

a) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2014 – povinná předškolní docházka 

b) Děti nar. od 1. 9.2013 – 31. 8.2014 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

c) Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020

d) Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

V Oloví 1. 3.2019, Mgr. Ivana Pečenková, ředitelka školy