Category Archives: Pro rodiče

Obhajoby absolventských prací 2022

V tomto článku vám chceme představit obhajobu našich Absolventských prací. Na začátku obhajoby jsme si mohli vyzkoušet práci s prezentérem. A když se všichni sešli, obhajoba mohla začít. Pořadí žáků bylo seřazeno podle garantů a vyvěšeno na dveřích interaktivní učebny. V komisi byli garant, ředitelka, zástupkyně ředitelky, paní učitelka Kamasová a pan učitel Neděla. Dále se postupovalo podle seznamu žáků. Žák musel mít předem připravenou Absolventskou práci, kterou předložil komisi a následně ji prezentoval. Žák předstoupil před komisi a začal prezentovat svou práci. Na obhajobu měl žák min. čas sedm minut a max. čas patnáct minut a mohli tam přijít žáci ostatních tříd, rodiče, zkrátka každý kdo chtěl. Všichni žáci byli ve stresu a báli se toho, že to pokazí, že něco spletou nebo že zapomenou slovo a rozhodí to jejich prezentaci a jelikož na tom závisela naše známka, tak nervozita byla o to horší. Některé žákyně dokonce i brečely nervozitou nebo i stresem. Po odprezentování našich prací nervozita a stres odpad. Pak jsme museli všichni odejít z učebny ven a počkat cca 15 minut na vyhodnocení známky. Potom si nás zpátky zavolali a měli jsme se seřadit před komisi podle pořadí, jak jsme šli prezentovat. Oznámili nám, jaké jsme dostali známky, řekli nám k tomu pár vět a poté jsme šli domů.

Napsaly: Natálie Daridová, Terezie Seifertová, Viktorie Grochalová

Družina v ZOO Plzeň

Dne 1. 6. 2022 jsme vyrazili se ŠD do ZOO Plzeň. Počasí bylo nádherné a děti natěšené. Viděli jsme spoustu zvířat, dozvěděli se hodně zajímavých informací. Nakonec si děti koupili nějaký ten suvenýr nebo něco dobrého na zoubek. Výlet se vydařil, i když nás dost bolely nožičky.

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Tento týden proběhla soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnili se jí ti nejlepší z nejlepších. 1. kolo proběhlo v pondělí, kdy žáci podstoupili test, který byl zaměřený na poslech, práci s textem a čtení. Do druhého – konverzačního kola postoupili ti, kteří test úspěšně zdolali. Body za obě kola se následně sečetly a zde jsou výsledky:

KATEGORIE A (3.-5. ročník)

1.  místo – Dominik Grapa (3. třída)
2.  místo – Kateřina Omraiová (5. třída)
3.  místo – Daniel Seifert (5. třída)

KATEGORIE B (6.-7. ročník)

1.  místo – Šarlota Bocková (7. třída)
2.  místo – Michal Nagy (6. třída)
3.  místo – Ema Pilárská (7. třída)

KATEGORIE C (8.-9. ročník)

1.  místo – Ondřej Demuth (9. třída)
2.  místo – Natálie Štěpánová (9. třída)
3.  místo – Nela Horvátová (8. třída)

Všem výhercům gratulujeme!! 😊