Category Archives: Pro rodiče

Soutěž – LH a můj tip

Na škole proběhl 3.ročník tipovací soutěže žáků a dospělých – LH MS 2019 ( Bratislava ). Na chodbě jsme měli nástěnku k tomuto tématu. Po skončení MS jsme hodnotili písemné tipy soutěžících. Mezi žáky se nejlépe umístil Jakub Augustin, žák 9. třídy. Mezi dospělými získal nejvíce bodů p. učitel Pavel Plavec. Český tým sice na medaili nedosáhl, ale příští rok mu opět budeme fandit. Těšíme se na další již 4. ročník soutěže “LH a můj tip”.

Mgr. Miluše Kamasová

Návštěva u Policie ČR

Žáci osmého a devátého ročníku se 17. 6. 2019 zúčastnili setkání s pracovníky obvodního oddělení Policie ČR v Sokolově.

Praporčice Jana Mertlová seznámila žáky s činností, úkoly a významem Policie ČR. Besedu oživil příchod prvosledové hlídky pprap. Jiřího Pauluse a pprap. Luboše Fialy. Ti vysvětlili žákům jejich úkoly a zapůjčili k prohlédnutí svou výzbroj.

Velmi pěkně vyprávěl o své práci dlouholetý pracovník Policie, prap. Daniel Bock. Jeho skutečné zážitky z práce v terénu byly zajímavé a poučné. Besedu celý tým pracovníků obvodního oddělení skvěle připravil a budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce.

Výlet – Loket nad Ohří

3. 6. 2019 proběhl školní výlet osmé třídy do Lokte. Prohlídka hradu byla zajímavá a poučná. V městské knihovně jsme pod odborným vedením vyráběli vlastními silami papírový zápisníček s pevnou vazbou. Svůj výrobek si mohli žáci vzít na památku. Jak se knihy váží, stroje a zařízení, které při vazačské práci pomáhají žákům představila poutavým vyprávěním p. Mgr. Kamila Bartůšková. Výlet byl pro všechny příjemným zážitkem.