Category Archives: Mateřská škola

Úprava průběhu vzdělávání od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, čtěte prosím pozorně:

na základě rozhodnutí vlády dochází od pondělí 4. 1. 2021 k těmto změnám:

MŠ – beze změn

1. a 2. třída – žáci se budou vzdělávat ve škole (rozvrh hodin je zveřejněn v edupage)

ŠD – bude rozdělena na dvě oddělení tak, aby v jednom oddělení byli žáci první třídy a ve druhém oddělení žáci druhé třídy, a to ráno i odpoledne. Žádáme rodiče, aby z organizačních důvodů dohodli s paní vychovatelkou přesný čas příchodu a odchodu dítěte a tuto úmluvu pak dodržovali.
Třídy i školní družina budou pravidelně větrat (alespoň 5 minut) každou přestávku a v polovině každé vyučovací hodiny. Děti budou podle možností chodit na procházky, třídy i školní družina.
Prosíme rodiče, aby děti teple oblékali na pobyt ve škole i venku.
Úpravy v provozu školy:
Při vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce.
Všichni musí mít ve škole po celou dobu pobytu (i ve školní družině) roušku nebo obličejový štít. Roušku je důležité mít i náhradní a sáček na odkládání. Ve školní jídelně mohou všichni sundat roušku pouze během konzumace stravy. Ve školní jídelně se můžou stravovat pouze zaměstnanci školy a žáci první a druhé třídy. Ostatní si oběd odnášejí v kastrůlku.

ZŠ – 3. – 9. třída – Distanční výuka je povinná
Naším cílem je zachovat kontakt s žáky, vzdělávání a režim dopolední výuky, proto máte v Edupage zveřejněn opět nový rozvrh hodin pro videokonference. Období mezi nimi je určeno pro samostatnou práci žáků.

Zapůjčení notebooků – Máte možnost si požádat o zapůjčení notebooku

V případě, že se připojení z různých důvodů nepovede…..nestresujte se, ale pošlete učiteli zprávu, že se vám nedaří připojit a důvod, proč se tomu děje. Učitel vám navrhne jiný způsob výuky.

Pokud rodina nemá možnost připojení k internetu, musí si žák nebo zákonný zástupce ve škole vyzvednout učivo a úkoly. Během distanční výuky budou žáci za svou práci hodnoceni podle pravidel, se kterými je učitel předem seznámí. Úkoly si vyzvedněte ve škole v úterý v době od 8.00 do 13.30.

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji lepší Nový rok 2021

Návrat žáků do školy

Informace pro mateřskou školu k návratu do mateřské školky
Vážení rodiče a milé děti, s radostí vám oznamujeme, že dne 23. 11. opět otevíráme školku pro všechny děti.
Informace k návratu žáků ZŠ
S radostí vám oznamujeme, že dne 30. 11. otevřeme školu pro celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
Žáci 6. třídy přijdou do školy poprvé 7. 12. a budou docházet v sudé týdny.
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin zveřejníme společně s dalšími pokyny.
Informace k návratu dětí ŠD
Z organizačních důvodů bude po dobu trvání mimořádných opatření otevřena pouze oddělení školní družiny pro 1. a 2. třídu. Ostatní děti zatím do družiny nemohou a bude jim odečteno školné. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Informace ke školní jídelně
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat.
Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage.

Děkujeme

Omezení provozu mateřské školy od 29. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 29. 10. 2020 dochází z organizačních důvodů k omezení provozu mateřské školky. Do školky mohou od čtvrtka docházet pouze děti pracujících rodičů. Paní učitelky se spojí s rodiči předškoláků a dohodnou se na způsobu distanční výuky.

Děkujeme za pochopení