Category Archives: Mateřská škola

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis do MŠ  (proběhne online formou)

Na stránkách školy i školky jsou volně stažitelné formuláře, které si vytisknete nebo si o něj zažádáte na tel.: 736 699 802 nebo emailu: pecenkova.ivana@seznam.cz a domluvíme se na způsobu předání.
Vyplněný a podepsaný ho vhodíte do schránky na budově základní školy. Prozatím nemusíte navštívit lékaře a odevzdáte ho bez potvrzení (předškoláci nepotřebují potvrzení vůbec). K potvrzení lékařem budete vyzváni, až to situace dovolí. JE NUTNÉ, ABYSTE DO PŘIHLÁŠKY UVEDLI SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO.
Přijímací řízení:
od 4. 5. – 7. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ dne 20. 5. 2020.

  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
  • Při přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle kapacity MŠ.
  • S účinností od 1. 9. 2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky – tj. děti nar. do 31. 8. 2015 – povinná předškolní docházka,
  • děti nar. od 1. 9. 2014–31. 8. 2015 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví,
  • děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Důležité dokumenty:

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zřizovatel rozhodl přerušit provoz / uzavřít mateřskou školu od pondělí 16. 3. 2020.

V případě jakékoliv změny vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení

V Oloví 12. 3. 2020

Doplnění informace: Rodiče předškoláků mají možnost si též ve škole vyzvednout potvrzení  “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)”.Od pondělí  16. 3. si mohou rodiče školkových dětí o formulář požádat elektronickou cestou na zsolovi@seznam.cz a pošlu rodičům předvyplněný formulář s elektronickým podpisem.

Ivana Pečenková

Nová cena obědů

nová cena obědů

Vážení rodiče, z důvodu velkého nárůstu cen potravin za posledních 13 let, jsme nuceni od 1. 1. 2019 zdražit o 2,- Kč cenu oběda pro žáky ZŠ, cizí strávníky a o 4 Kč pro děti v MŠ (z toho: o 2,-Kč cena oběda, o 1,- Kč cena přesnídávky a o 1,- Kč cena svačiny.) Děkujeme za pochopení, vedení školy