Category Archives: Mateřská škola

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče, zápis proběhne ve dvou fázích.

1. fáze – online

V době od 1. dubna do 20. dubna 2021 budete mít možnost si stáhnout formulář z našich stránek, ten vytisknete, vyplníte, podepíšete, přinesete osobně nebo vložíte do školní schránky (u zvonků školy). V případě, že nemáte možnost tisku, napište na: zsolovi@seznam.cz, zavolejte: 736 699 802 a dohodneme způsob předání.
Nelze poslat přihlášku emailem. Buď by musela být opatřena vaším elektronickým podpisem, nebo vámi odeslána do naší datové schránky.

Je důležité dodat buď:
Žádost o přijetí + Zápisní list + přiložit kopii rodného listu
nebo
Žádost o odklad + následně dodat Zprávu (doporučení) z PPP + Doporučení od lékaře

Vyplnit a odevzdat formulář žádosti o přijetí musí i zákonní zástupci dětí, které měly odklad nebo dodatečný odklad školní docházky.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, stáhne si formulář na stránkách školy. Součástí žádosti musí být posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V současné době tyto přílohy nebudou vyžadovány, ale rodiče by měli předběžně kontaktovat obě instituce k dohodě na doplnění, až situace dovolí.

2. fáze – osobní účast

Až situace dovolí, budeme vás kontaktovat a dostavíte se osobně k motivační části zápisu do školy.
Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy a webových stránkách ZŠ.
Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Ivana Pečenková

Přílohy:

Uzavření školy pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
je nám líto, ale v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 se s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. Po tuto dobu bude uzavřena školka, škola, školní družina i školní jídelna. Všechny strávníky jsme odhlásili a bude jim snížen poplatek za školné.

Mateřská škola přechází na distanční výuku.

Základní škola po jarních prázdninách od 8. 3. bude pokračovat v online výuce, včetně prvňáčků a druháčků.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Můžeme vám však dokument vytisknout.

ZŠ – Informace k termínu plánovaných přezkoušení neklasifikovaných žáků. Jsou povolené individuální konzultace žáků, ale s ohledem na jarní prázdniny lze provádět individuální konzultace až od 8. 3. 2021 a termín přezkoušení můžeme posunout do 16. dubna.
Děkuji všem za pochopení a přeji vám pevné zdraví.

Informace pro rodiče dětí MŠ oddělení Myšiček

Vážení rodiče,vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění Covid 19 v naší MŠ jsou všechny děti, které chodily do školky oddělení Myšiček v týdnu od 8. 2., v karanténě
Současně máme v karanténě 3 učitelky. Po konzultaci s hygienickou stanicí je oddělení Myšiček uzavřeno od 15. 2. 2021 do odvolání (zřejmě do 24. 2.). 
Oddělení kočiček je otevřené pouze pro děti pracujících rodičů.

Moc vám děkuji za trpělivost, pochopení a spolupráci.  Ivana Pečenková