Category Archives: Mateřská škola

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Oloví od školního roku 2021/2022

Aktuální informace k návratu do školy a školky

Informace k otevření MŠ

Mateřská škola je otevřena pro všechny děti od 26. 4. 2021. Děti se netestují, ani nenosí roušky.

Informace k otevření ZŠ od 3. 5. 2021

od 3. 5. – v sudý týden – chodí 2., 5., 7., 8. třída a učí se podle klasického rozvrhu, včetně odpoledního vyučování

– ostatní třídy se budou učit on-line podle nového rozvrhu hodin, který je zveřejněn na nástěnce v Edupage.

od 10. 5. – v lichý týden – bude chodit 1., 3., 4., 6., 9.

HV – bez zpěvu, TV – běžný tělocvik venku, noste si věci na převlečení (v případě škaredého počasí  náhradní činnost ve škole).

Všichni žáci musí nosit roušku. Žáci 1. až 5. třídy se budou testovat jen v pondělí. Žáci 6. – 9. třídy v pondělí a ve čtvrtek. Testy má škola k dispozici a jsou zdarma. Pokud chcete použít svůj test, musíte splnit dvě podmínky: Najdete si ho v seznamu schválených testů , vyfotíte a fotkou se prokážete. Dítě musí být z domova naučeno, jak se jeho test používá.

Pohlídejte si prosím, zda máte objednané nebo odhlášené obědy. Poslední den přihlášení/odhlášení oběda je v pátek 13.30 hodin.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem Ivana Pečenková

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče, zápis proběhne ve dvou fázích.

1. fáze – online

V době od 1. dubna do 20. dubna 2021 budete mít možnost si stáhnout formulář z našich stránek, ten vytisknete, vyplníte, podepíšete, přinesete osobně nebo vložíte do školní schránky (u zvonků školy). V případě, že nemáte možnost tisku, napište na: zsolovi@seznam.cz, zavolejte: 736 699 802 a dohodneme způsob předání.
Nelze poslat přihlášku emailem. Buď by musela být opatřena vaším elektronickým podpisem, nebo vámi odeslána do naší datové schránky.

Je důležité dodat buď:
Žádost o přijetí + Zápisní list + přiložit kopii rodného listu
nebo
Žádost o odklad + následně dodat Zprávu (doporučení) z PPP + Doporučení od lékaře

Vyplnit a odevzdat formulář žádosti o přijetí musí i zákonní zástupci dětí, které měly odklad nebo dodatečný odklad školní docházky.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, stáhne si formulář na stránkách školy. Součástí žádosti musí být posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V současné době tyto přílohy nebudou vyžadovány, ale rodiče by měli předběžně kontaktovat obě instituce k dohodě na doplnění, až situace dovolí.

2. fáze – osobní účast

Až situace dovolí, budeme vás kontaktovat a dostavíte se osobně k motivační části zápisu do školy.
Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy a webových stránkách ZŠ.
Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Ivana Pečenková

Přílohy: