Category Archives: Důležité příspěvky

Uzavření školy pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
je nám líto, ale v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 se s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. Po tuto dobu bude uzavřena školka, škola, školní družina i školní jídelna. Všechny strávníky jsme odhlásili a bude jim snížen poplatek za školné.

Mateřská škola přechází na distanční výuku.

Základní škola po jarních prázdninách od 8. 3. bude pokračovat v online výuce, včetně prvňáčků a druháčků.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Můžeme vám však dokument vytisknout.

ZŠ – Informace k termínu plánovaných přezkoušení neklasifikovaných žáků. Jsou povolené individuální konzultace žáků, ale s ohledem na jarní prázdniny lze provádět individuální konzultace až od 8. 3. 2021 a termín přezkoušení můžeme posunout do 16. dubna.
Děkuji všem za pochopení a přeji vám pevné zdraví.

Kritéria hodnocení, změna rozvrhu hodin, jarní prázdniny

Informace pro rodiče dětí MŠ oddělení Myšiček

Vážení rodiče,vzhledem k potvrzenému výskytu onemocnění Covid 19 v naší MŠ jsou všechny děti, které chodily do školky oddělení Myšiček v týdnu od 8. 2., v karanténě
Současně máme v karanténě 3 učitelky. Po konzultaci s hygienickou stanicí je oddělení Myšiček uzavřeno od 15. 2. 2021 do odvolání (zřejmě do 24. 2.). 
Oddělení kočiček je otevřené pouze pro děti pracujících rodičů.

Moc vám děkuji za trpělivost, pochopení a spolupráci.  Ivana Pečenková