Category Archives: Důležité příspěvky

Úprava průběhu vzdělávání od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, čtěte prosím pozorně:

na základě rozhodnutí vlády dochází od pondělí 4. 1. 2021 k těmto změnám:

MŠ – beze změn

1. a 2. třída – žáci se budou vzdělávat ve škole (rozvrh hodin je zveřejněn v edupage)

ŠD – bude rozdělena na dvě oddělení tak, aby v jednom oddělení byli žáci první třídy a ve druhém oddělení žáci druhé třídy, a to ráno i odpoledne. Žádáme rodiče, aby z organizačních důvodů dohodli s paní vychovatelkou přesný čas příchodu a odchodu dítěte a tuto úmluvu pak dodržovali.
Třídy i školní družina budou pravidelně větrat (alespoň 5 minut) každou přestávku a v polovině každé vyučovací hodiny. Děti budou podle možností chodit na procházky, třídy i školní družina.
Prosíme rodiče, aby děti teple oblékali na pobyt ve škole i venku.
Úpravy v provozu školy:
Při vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce.
Všichni musí mít ve škole po celou dobu pobytu (i ve školní družině) roušku nebo obličejový štít. Roušku je důležité mít i náhradní a sáček na odkládání. Ve školní jídelně mohou všichni sundat roušku pouze během konzumace stravy. Ve školní jídelně se můžou stravovat pouze zaměstnanci školy a žáci první a druhé třídy. Ostatní si oběd odnášejí v kastrůlku.

ZŠ – 3. – 9. třída – Distanční výuka je povinná
Naším cílem je zachovat kontakt s žáky, vzdělávání a režim dopolední výuky, proto máte v Edupage zveřejněn opět nový rozvrh hodin pro videokonference. Období mezi nimi je určeno pro samostatnou práci žáků.

Zapůjčení notebooků – Máte možnost si požádat o zapůjčení notebooku

V případě, že se připojení z různých důvodů nepovede…..nestresujte se, ale pošlete učiteli zprávu, že se vám nedaří připojit a důvod, proč se tomu děje. Učitel vám navrhne jiný způsob výuky.

Pokud rodina nemá možnost připojení k internetu, musí si žák nebo zákonný zástupce ve škole vyzvednout učivo a úkoly. Během distanční výuky budou žáci za svou práci hodnoceni podle pravidel, se kterými je učitel předem seznámí. Úkoly si vyzvedněte ve škole v úterý v době od 8.00 do 13.30.

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji lepší Nový rok 2021

Zrušení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,
vzhledem k vydanému opatření MŠMT ruším vyhlášené ředitelské volno. Žáci přijdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020 a pak mají vánoční prázdniny.
Podle předchozích pokynů dne 4. 1. 2021 (což je lichý týden) nastoupí do školy všichni žáci kromě 6. třídy
Pár slov k hodnocení žáků. Žáci, kteří nepracovali, nespolupracovali, nedocházeli, neodevzdávali úkoly nebo jim vychází pětka, budou z předmětu neklasifikováni. Pokud bude v pololetí žák neklasifikován, pak bude muset být  do konce března přezkoušen podle předem daných kritérií. 
Vážím si přístupu, ohleduplnosti, pochopení a spolupráce vás všech.

Moc vám děkuji a přeji hezké klidné svátky.

Ivana Pečenková

Upřesňující informace k návratu do školy

Doplněné podmínky provozu školy platné od 30. 11. 2020, prosíme, čtěte pozorně:

Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i zaměstnanci školy nosit roušku nebo obličejový štít. Při používání štítu je povinnost dodržovat 2 metrový odstup od ostatních osob. Všichni si při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce.


30. 11. celý první stupeň – 1. – 5. třída a 9. třída. Ti budou do školy docházet denně.
30. 11. také nastoupí 7. a 8. třída a tito žáci budou docházet do školy v liché týdny.
7. 12. nastoupí šesťáci a budou docházet v sudé týdny.

Žáci, kteří se budou učit distančně, budou vypracovávat úkoly doma a budou mít možnost se přihlásit ke konzultačním hodinám v edupage. Konzultační hodiny budou mít formu videokonference a sloužit k vysvětlování učiva zadaného k domácímu studiu.

Čtvrtletní klasifikaci uzavřeme až 18. 12., aby klasifikace byla objektivnější.
Kroužky otevřeme pouze takové, které mají souvislost s výukou a budou se konat jen v rámci jedné třídy. (doučování, školní nápravná péče, příprava na přijímací zkoušky apod.)
Rušíme tělesné výchovy a o tyto hodiny bude zkráceno vyučování. Nové rozvrhy hodin jsou zveřejněné v edupage.
Prosíme rodiče, aby teple oblékaly děti do školy i na ven. Budeme často větrat (každých 30 minut vždy po dobu 5 minut), nebo i chodit na vycházky.
Žáci budou přicházet do školy podle svých zvyklostí, pouze budou poučováni o tom, že se mohou shlukovat jen se spolužáky ze své třídy.

ŠD
Ranní družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení – 3. třída
Odpolední družina – 1. oddělení – 1. třída, 2. oddělení 2. třída

ŠJ
Nově zajistíme dohled ve školní jídelně (vždy dva učitelé). Jeden bude v jídelně a druhý bude odcházet kontrolovat žáky do šatny, aby nedocházelo k mísení dětí z různých ročníků při převlékání.
V době, kdy bude mít žák výuku ve škole, může ve škole také obědvat. Pokud bude mít výuku doma, pak ve škole jíst nemůže a oběd si může vyzvednout v kastrůlku.
Z technických důvodů budou námi od 30. 11. přihlášeni všichni strávníci k odběru obědů. Pokud obědy chcete zrušit, učiňte prosím včas, pracovní den předem do 13.30 hodin.
Používejte prosím k přihlašování a odhlašování obědů pouze edupage. Děkujeme