Category Archives: Důležité příspěvky

Aktuální informace k návratu do školy a školky

Informace k otevření MŠ

Mateřská škola je otevřena pro všechny děti od 26. 4. 2021. Děti se netestují, ani nenosí roušky.

Informace k otevření ZŠ od 3. 5. 2021

od 3. 5. – v sudý týden – chodí 2., 5., 7., 8. třída a učí se podle klasického rozvrhu, včetně odpoledního vyučování

– ostatní třídy se budou učit on-line podle nového rozvrhu hodin, který je zveřejněn na nástěnce v Edupage.

od 10. 5. – v lichý týden – bude chodit 1., 3., 4., 6., 9.

HV – bez zpěvu, TV – běžný tělocvik venku, noste si věci na převlečení (v případě škaredého počasí  náhradní činnost ve škole).

Všichni žáci musí nosit roušku. Žáci 1. až 5. třídy se budou testovat jen v pondělí. Žáci 6. – 9. třídy v pondělí a ve čtvrtek. Testy má škola k dispozici a jsou zdarma. Pokud chcete použít svůj test, musíte splnit dvě podmínky: Najdete si ho v seznamu schválených testů , vyfotíte a fotkou se prokážete. Dítě musí být z domova naučeno, jak se jeho test používá.

Pohlídejte si prosím, zda máte objednané nebo odhlášené obědy. Poslední den přihlášení/odhlášení oběda je v pátek 13.30 hodin.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem Ivana Pečenková

Testování žáků

Vážení rodiče,

podmínkou prezenční výuky je testování žáků a zaměstnanců školy 2x týdně.

Rádi bychom vás uklidnili a blíže upřesnili způsob, jakým bude ve škole prováděno testování. Ve videu níže si také můžete prohlédnout, jak testování žáků probíhá v praxi (žáci si sami tyčinkou otírají jen okraj nosních dírek).

  • Testuje se neinvazivními AG testy z přední části nosu (žádné zavádění testovací tyčinky do nosohltanu), jsou to testy, které jsou používány i v Rakousku. 
  • Testován nemusí být žák, který prodělal Covid-19 a neuplynulo od prvního pozitivního testu 90 dnů, toto musí mít potvrzené od lékaře s uvedeným datem pozitivního testu.
  • Druhá podmínka osobní přítomnosti ve škole je zakrytí dýchacích cest zdravotnickou rouškou, respirátorem bez výdechového ventilu, případně nano rouškou (nesmí být látkové roušky).
  • Žák, který nebude testován a nebude dodržovat zakrytí dýchacích cest, nesmí být osobně ve škole.
  • Škola nemůže ovlivnit nařízení ministerstev, ale je povinna se jimi řídit.

Informace pro rodiče zde

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče, zápis proběhne ve dvou fázích.

1. fáze – online

V době od 1. dubna do 20. dubna 2021 budete mít možnost si stáhnout formulář z našich stránek, ten vytisknete, vyplníte, podepíšete, přinesete osobně nebo vložíte do školní schránky (u zvonků školy). V případě, že nemáte možnost tisku, napište na: zsolovi@seznam.cz, zavolejte: 736 699 802 a dohodneme způsob předání.
Nelze poslat přihlášku emailem. Buď by musela být opatřena vaším elektronickým podpisem, nebo vámi odeslána do naší datové schránky.

Je důležité dodat buď:
Žádost o přijetí + Zápisní list + přiložit kopii rodného listu
nebo
Žádost o odklad + následně dodat Zprávu (doporučení) z PPP + Doporučení od lékaře

Vyplnit a odevzdat formulář žádosti o přijetí musí i zákonní zástupci dětí, které měly odklad nebo dodatečný odklad školní docházky.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, stáhne si formulář na stránkách školy. Součástí žádosti musí být posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V současné době tyto přílohy nebudou vyžadovány, ale rodiče by měli předběžně kontaktovat obě instituce k dohodě na doplnění, až situace dovolí.

2. fáze – osobní účast

Až situace dovolí, budeme vás kontaktovat a dostavíte se osobně k motivační části zápisu do školy.
Registrační číslo vašeho dítěte vám pošleme na email, případně telefonicky dohodneme jeho způsob předání. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na dveřích budovy a webových stránkách ZŠ.
Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Ivana Pečenková

Přílohy: