Uzavření školy pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
je nám líto, ale v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 se s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. Po tuto dobu bude uzavřena školka, škola, školní družina i školní jídelna. Všechny strávníky jsme odhlásili a bude jim snížen poplatek za školné.

Mateřská škola přechází na distanční výuku.

Základní škola po jarních prázdninách od 8. 3. bude pokračovat v online výuce, včetně prvňáčků a druháčků.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Můžeme vám však dokument vytisknout.

ZŠ – Informace k termínu plánovaných přezkoušení neklasifikovaných žáků. Jsou povolené individuální konzultace žáků, ale s ohledem na jarní prázdniny lze provádět individuální konzultace až od 8. 3. 2021 a termín přezkoušení můžeme posunout do 16. dubna.
Děkuji všem za pochopení a přeji vám pevné zdraví.