Monthly Archives: Červen 2021

Výsledky voleb do Školské rady

1) Pedagogičtí pracovníci
Počet volebních lístků ….18 ks, z toho platných …18 hlasů
Zvoleni byli: Bc. Andrea Štětinová
Mgr. Kateřina Hofmanová

2) Zákonní zástupci
Počet volebních lístků …16 ks, z toho platných …14 hlasů
Zvoleni byli: Jakub Hofman
Monika Jurcsiková

3) Za zřizovatele
Zřizovatelem byli jmenováni: Jiří Mikuláš
Daniel Bock

Děkuji předchozí školské radě za spolupráci a těším se na spolupráci s novou radou.
Ivana Pečenková

Tipovací soutěž MS 2021

Letošní rok obnovujeme tradici naší školy – tipovací soutěže Mistrovství světa v ledním hokeji, která byla v loňském roce přerušena kvůli pandemické situaci, kterou organizuje pátým rokem paní učitelka Miluše Kamasová a pan učitel Jakub Neděla.

V této hře tipují výsledky mistrovských utkání žáci i učitelé, zaměstnanci školy i školky.

Žáci druhého stupně připravili vlastní nákresy se sportovní tematikou. Pěkné práce jsme umístili na tři nástěnky k MS v ledním hokeji, kam doplňujeme do tabulky i výsledky hokejových utkání.

Po skončení MS budeme hodnotit a odměňovat nejlepší tipy žáků i dospělých.

Děkujeme za spolupráci na této sportovní akci paní učitelce Elišce Pavlíčkové a paní asistentce Martině Zechnerové Zichové.

Vyhlášení voleb do školské rady