Monthly Archives: Červen 2019

Návštěva u Policie ČR

Žáci osmého a devátého ročníku se 17. 6. 2019 zúčastnili setkání s pracovníky obvodního oddělení Policie ČR v Sokolově.

Praporčice Jana Mertlová seznámila žáky s činností, úkoly a významem Policie ČR. Besedu oživil příchod prvosledové hlídky pprap. Jiřího Pauluse a pprap. Luboše Fialy. Ti vysvětlili žákům jejich úkoly a zapůjčili k prohlédnutí svou výzbroj.

Velmi pěkně vyprávěl o své práci dlouholetý pracovník Policie, prap. Daniel Bock. Jeho skutečné zážitky z práce v terénu byly zajímavé a poučné. Besedu celý tým pracovníků obvodního oddělení skvěle připravil a budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce.

Výlet – Loket nad Ohří

3. 6. 2019 proběhl školní výlet osmé třídy do Lokte. Prohlídka hradu byla zajímavá a poučná. V městské knihovně jsme pod odborným vedením vyráběli vlastními silami papírový zápisníček s pevnou vazbou. Svůj výrobek si mohli žáci vzít na památku. Jak se knihy váží, stroje a zařízení, které při vazačské práci pomáhají žákům představila poutavým vyprávěním p. Mgr. Kamila Bartůšková. Výlet byl pro všechny příjemným zážitkem.

Setkání s představiteli města

Dne 10. 6. 2019 se zúčastnili žáci pátého a šestého ročníku besedy s představitelem města, panem starostou Jiřím Mikulášem. Žáci byli seznámeni v rámci prevence s prací starosty a zaměstnanců úřadu. V obřadní síni předvedli žáci projektový úkol – Kraje ČR formou cestovky. Kraje představily dívky Nela Horváthová a Magdalena Pleyerová. Poté proběhla velmi zajímavá beseda s panem starostou. Otázky žáků páté třídy obsahovaly náměty pro MěÚ v Oloví a byly předávány panu starostovi v písemné formě. Došlo i na hodnocení spolupráce školy a MěÚ a ta byla hodnocena známkou výbornou. Příští rok plánujeme plánujeme toto setkání zopakovat a přejeme si, aby se stalo součástí výuky prevence.