Monthly Archives: Duben 2019

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020

Č.j.: 31/2019

Datum: 30.4.2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Oloví od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

012019; 022019; 032019; 042019; 052019; 072019; 082019; 092019; 102019; 112019; 122019; 132019; 142019; 162019

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Oloví ke krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

V Oloví 30.4.2019                                                                             Mgr. Bc. Ivana Pečenková

                                                                                                                               ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 2.5.2019

Laboratorní práce v Novém Sedle

Na konci dubna jsme se s pěti žáky osmého a dévátého ročníku a kolegy ze ZŠ v Krajkové vydali na návštěvu základní školy v Novém Sedle.

Na programu byla laboratorní cvičení z přírodopisu, chemie a fyziky. Žáci si v průběhu dopoledne pod vedením novosedelských učitelů a pana ředitele prohlédli nově zrekonstruované dílny a učebnu přírodovědných předmětů, vyzkoušeli si některé zajímavé pokusy a také si pochutnali na domácích buchtách ze školní kuchyně.

A protože se žákům tato návštěva líbila, určitě si podobnou akci zopakujeme i příště. A třeba tentokrát i bez studu před žáky z ostatních škol. 😉

Fotografie zde

Krajské kolo přeboru školních týmů – šachy

Přebor se konal ve středu 27. března v restauraci Meteor v Novém Sedle. Čtyřčlenné týmy v kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň hrály samostatné turnaje na 7 kol tempem hry 2×15 minut na partii.

V kategorii 2. stupeň ZŠ hrálo 10 družstev, Naše družstvo hrálo ve složení Adrian Kotlár, Jakub Augustin, Zlatica Kotlárová, Jan Kajaba a náhradníkem byl Dan Bock.

Celkově jsme obsadili 6. místo. Nejvíce bodů uhrál Adrian, který v sedmi kolech prohrál pouze jednou a jednou remizoval a v ostatních kolech zvítězil.

Mezi 8 týmy 1. stupně ZŠ bylo i naše družstvo ze šachového kroužku. Hrálo ve složení Matyáš Augustin, Vítek Doan, Šarlota Bocková, Míša Nová a náhradníkem byl Jiří Šíma. Družstvo skončilo celkově na 6 – 8. místě.

Děkujeme našim žákům za dobrou reprezentaci naší školy!

Zde je odkaz na fotogalerii:

https://olovizs.rajce.idnes.cz/Krajsky_prebor_-_sachy_Nove_Sedlo