Monthly Archives: Září 2018

Evropský den jazyků

Při příležitosti Evropského dne jazyků si žáci druhého stupně poznávací formou vzájemně představili některé evropské jazyky. Každá třída si připravila krátké vystoupení ve zvoleném jazyce, a to následně předvedla před ostatními žáky. K vidění i poslechu byla ruština, chorvatština, finština, italština a také latina. Zazpívali/zarecitovali jsme si tamní známé i neznámé písně, poezii nebo přísloví, poznali jsme u nás nepříliš často slyšené jazyky a zkusili jsme si, jak se takovým jazykem mluví.

Děkujeme všem zúčastněným za projevenou aktivitu při učení i přípravě na vystoupení a těšíme se na ne neobvyklé jazyky zase příští rok.

 

Klub fyzické a psychické zdatnosti “Zamakal a užil si to”

Sokolovská ISŠTE uspořádala hned na začátku září v rámci projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“ sportovní odpoledne na vítkovském koupališti v Sokolově. Na pořadu dne bylo sportovní zápolení v ringu, plážovém volejbalu a plážovém fotbalu. Naše škola je v projektu také zapojena, takže si své síly poměřili s ostatními také členové našeho klubu psychické a fyzické zdatnosti. Výsledky tentokrát nebyly důležité. Nejlepší bylo, že za krásného letního počasí jsme mohli nejen potýrat své tělo nějakým tím pohybem, ale také možná naposledy tento rok svlažit kůži v místním jezeře.

Foto


Roční plán akcí MŠ

Plán práce MŠ