Monthly Archives: Březen 2018

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/1019

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07

od 16. 4. 2018 do 28. 4. 2018

Přijímací řízení:

od 2. 5. – 4. 5. 2018

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2012 – povinná předškolní docházka

Děti nar. od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019

Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

Těšíme se na Vás 🙂

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 12. 4.2018 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2011 – 31. 8.2012 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 19. 4.2018 od 14:00 – 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.