Dokumenty

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu:

Odpisový plán 2017 ; Rozpočet 2017; Střednědobý výhled 2018-2019

Výroční zpráva 2015/2016: Výroční zpráva 2015/2016

Školní vzdělávací program ZŠ:

SVP Vse pod jednou strechou 1.9.2017

SVP Vse pod jednou strechou 1.9.2016

Školní vzdělávací program, příloha LMP: příloha LMP

Školní vzdělávací program MŠ: ŠVP MŠ

Školní vzdělávací program ŠD: ŠVP školní družiny

Minimální preventivní program školy: Minimální preventivní program

Souhrn metodických pokynů prevence: met_prev.zip

Hodnocení plánu primární prevence: hpp.docx

Školní řád základní školy: Školní řád ZŠ

Školní řád mateřské školy: Školní řád MŠ

Školní řád školní družiny: Školní řád školní družina

ICT plán školy: ictps.doc

Provozní řád školní jídelny: prsj.doc

Předloha a instrukce k absolventským pracem: pravidla_AP.pdf