Category Archives: VIII. třída

Výlet do Prahy

Dne 5. června 2017, se žáci druhého stupně společně vydali autobusem na výlet do Prahy. Sraz jsme měli v 7:00 před školou. Cesta proběhla dobře a my už byly natěšení na Pražský hrad. Když jsme vystoupili, prošli jsme menší kontrolou a prohlídka mohla začít.

Pražský hrad byl velice krásný a na nádvoří jsme dokonce viděli českého pana prezidenta, který projížděl kolem nás autem. Poté jsme prošli zlatou uličkou a mířili přes Malostranské náměstí směrem na Karlův most. Cestou jsme viděli Pražský Orloj, který byl právě v rekonstrukci. Na závěr jsme se přesunuli do obchodního centra Paladium, kde jsme strávili zbytek výletu. Cesta zpátky byla příjemná a na konci celého výletu jsme si zatleskali.

Tímto chceme poděkovat paní učitelce Kamasové a panu učiteli Plavcovi, za podařený výlet a skvělý zážitek.

Čistírna odpadních vod v Sokolově

V rámci projektu „Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví“ jsme 21. června absolvovali s 8. třídou exkurzi do ČOV v Sokolově. Žáci se dozvěděli informace o zpracování odpadní vody v Sokolově. Provázela nás se zasvěceným výkladem paní Ing. Chanžievová.

„Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též „čovka“, často označována jako „čistička“) je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Bývají budovány jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a průmyslové.“


Více zde o projektu: http://skolaolovi.webnode.cz/o-projektu-/

Důl Jeroným

Dne 4. 5. 2017 jsme jeli do Čisté u Rovné, kam jsme se šli podívat do dolu Jeroným. První informace o tomto dolu pochází z 16. století, kdy se zde těžil cín. Za vlády Ferdinanda I. bylo město povýšeno na královské město. Díky tomu mohli těžit v lesích dřevo, které využívali na sázení ohně v dolu. Proto jsme mohli vidět černé stopy od sazí. Do 17. století se zde vytěžilo 500-700 cínu. Důl byl v provozu do 1. světové války. Potom byl znovu objeven v roce 1982. Od roku 2014 zde probíhají rekonstrukce a dnes je pro veřejnost otevřena jenom část-Malý Jeroným, ve kterém jsme např. viděli rýhy po želízkách a špičácích, které dříve používali, ale i jiné krásy dolu.