Category Archives: V. třída

Mezinárodní projekt v anglickém jazyce

V rámci mezinárodního projektu jsme navázali spolupráci se slovenskou základní školou – Radvaň nad Laborcom v okrese Humenné. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Mgr. Monice Sirikové (učitelka aj) za zprostředkování tohoto projektu.

ZŠ Radvaň na Laborcom

ZŠ Radvaň na Laborcom

Rád bych Vás seznámil s obsahem projektu. Projekt obsahoval tato témata:

 

(vše muselo být zpracováno v anglickém jazyce a po skončení projektu následovala výměna informací mezi oběma školami)

  1. Historie obce
  2. Významné osobnosti regionu
  3. Současnost obce
  4. Historie školy
  5. Současnost školy
  6. Významná místa v obci a v okolí

Tento projekt byl převážně určen pro žáky 2. stupně. Ještě jednou děkuji za spolupráci zúčastněným třídám a učitelům v naší škole. (5, 7 a 8. třída)

Eko koutek v novém kabátu

Žáci čtvrtého a pátého ročníku v rámci výuky přírodovědy vyzdobili školní Eko koutek vlastnoručně vytvořenými plakáty. Jednotlivé plakáty jsou zaměřené na ekosystémy naší planety, popisují živočichy a rostliny vyskytující se v daném ekosystému. Zábavnou formou se tak žáci dozvěděli nejrůznější informace o přírodě, které si sami zjistili a zpracovali do přehledných celků. Nyní se i ostatní žáci naší školy mohou dozvědět nové poznatky či si upevnit ty stávající o ekosystémech – les, voda, pole, savana..

Fotografie k nahlédnutí v galerii

 

3. místo v šachovém turnaji – děkujeme našim páťákům

ŠACHOVÝ TURNAJ V TEPLÉ – 18. února 2015

Základní škola v Teplé pořádala krajské kolo přeboru škol Karlovarského kraje v šachu družstev. Naše škola se zúčastnila tohoto turnaje zastoupením v 1. Kategorii (1. – 5. třída). Družstvo hrálo ve složení David Drugda, Jan Kajaba, Jakub Augustin a Michal Záhorský (všichni jmenovaní jsou žáky V. třídy). Jedna partie trvala 2x 15 minut a hrálo se na dvě kola s každou školou v této kategorii. Naše družstvo 2x remizovalo se ZŠ Nové Sedlo a 2x prohrálo se ZŠ Poštovní Karlovy Vary. Celkově jsme obsadili 3. místo v 1. kategorii.3. místo ŠACHY

Děkujeme našim mladým šachistům za vzornou reprezentaci naší školy. „Každý velký šachista byl kdysi začátečník“. – Irving Chernev

Další fotografie jsou k vidění zde.