Category Archives: Pro žáky

Den s IZS

Dne 10.4.2018 proběhla na naší škole akce v rámci primární prevence nazvaná – Den s IZS. Na programu se podílelo několik složek integrovaného záchranného systému. Žáci druhého stupně absolvovali čtyři stanoviště, kde formou besed, přednášek, prezentací a praktických cvičení získávali potřebné znalosti a informace. Do akce se zapojili zástupci policie, hasičů, organizace KOTEC a koordinátorka BESIPu Karlovarského kraje. Všem zástupcům zapojených organizací a složek děkujeme za uspořádání této prospěšné akce.

Mgr. Miluše Kamasovová, primární preventistka

Klub silných – kdo si hraje, nezlobí

Členové Klubu silných, který je zapojen do projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“ realizují celou řadu aktivit. Nyní však máme díky spolupráci s ISŠTE Sokolov další možnost, jak poznávat taje rozličných mechanických zařízení a konstrukcí, a také si taková zařízení vyzkoušet vlastnoručně naprogramovat. Obdrželi jsme totiž dlouho očekávané sady stavebnic Albi Mechanická laboratoř, Albi Robot a Lego Mindstorms EV3 a hned jsme se pustili do jejich zkoumání. Začali jsme sice pouze jednoduchými konstrukcemi, ale už se těšíme, jak budeme postupně poznávat složitější a složitější zařízení, která lze stavět a programovat a podrobně tak zkoumat jejich činnost.

Pozvánka – Slavnostní otevření nové školní jídelny

Město Oloví a Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace

Vás zvou na Slavnostní otevření nové školní jídelny,

(která byla financována z rozpočtu města)

v úterý 6. 3.2018 od 15.00 do 17.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu J