Category Archives: Pro žáky

PIšQworky 2017

Také v letošním roce jsme se zúčastnili oblastního kola turnaje základních a středních škol v piškvorkách, který se tradičně konal v budově gymnázia v Sokolově.

Soutěžnímu týmu Maťeiovy mazáncy ve složení  Eva Tuleková, Eliška Odehnalová, František Gitter, Lukáš Černý a kapitán Matěj Pluhař se podařilo zlepšit umístění z loňského roku, kdy v téměř totožném složení vypadl v osmifinále, a letos skončil v semifinále pod propiskami týmů z Gymnázia Sokolov.

Pro rok 2017 se tak můžeme radovat nejen z výborného čtvtého místa (prvního nepostupového), ale také z pozice nejlepší základní školy a pocitu, že jsme v Sokolově zanechali dobrý dojem.

Děkujeme našim reprezentantům za účast, výkon i výsledek a těšíme se, že příští rok (tentokrát již v novém složení) opět postoupíme minimálně o příčku výše.

Fotografie z turnaje naleznete v galerii po kliknutí na obrázek.

Volby do školské rady pro období 1. 1.2018 – 31.12.020

Vážení rodiče, dne 31.12.2017 vyprší funkční období členů současné Školské rady, přijímáme proto  návrhy kandidátů na členy ve Školské radě  pro období 1. 1.2018 – 31.12.2020. Máte-li zájem navrhnout svého kandidáta, nebo máte-li zájem sám/sama kandidovat a jste zákonným zástupcem žáka naší školy, učiňte tak prosím nejpozději do 24.11.2017 do 15.00 hodin a to osobně v kanceláři školy. Z navržených kandidátů pak bude sestavena listina kandidátů, které Vám po žácích pošleme dne 27.12.2017. Po tajných volbách, které se uskuteční v kanceláři školy dne 1.12.2017 v době od 7.00 do 17.00 hodin,  budou tajným hlasováním zvoleni dva členové Školské rady zastupující zákonné zástupce. (Listina bude k dispozici i v den voleb v kanceláři školy – v ředitelně. Budete moci zatrhnout vždy nejvýše dva kandidáty a pořadí bude určené podle největšího počtu platných hlasů.)                                                  S pozdravem Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy

Mezinárodní projekt

Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu:  Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů

Cílem projektu bylo vytvořit záložky do knih a ty si následně vyměnit s přidělenou slovenskou školou. Kreslilo se pastelkou, tužkou, fixem, temperou, dále se použil quillinq, přírodní materiály, obrázky z časopisů. Akce se zúčastnili žáci druhého stupně. Většina pracovala ochotně, s radostí.  Naší kontaktní školou byla Spojená církevná škola v Bardejove. Měli jsme radost ze záložek ze Slovenska a z drobných dárků, které k nim byly přiloženy. Sami jsme také spolu se záložkami poslali různé propagační materiály, které vypovídají o našem kraji. Také jsme přidali knihu o zajímavostech Kraslicka.

Možná se nám podaří s touto školou navázat užší spolupráci.

 

Poděkování za práci patří Mgr. Haně Sutté, Bc. Jakubu Nedělovi a paní asistentce Štěpánce Šimkové. Také děkujeme vedení školy a panu starostovi, kteří akci podpořili.