Category Archives: Pro rodiče

Den s IZS

Dne 10.4.2018 proběhla na naší škole akce v rámci primární prevence nazvaná – Den s IZS. Na programu se podílelo několik složek integrovaného záchranného systému. Žáci druhého stupně absolvovali čtyři stanoviště, kde formou besed, přednášek, prezentací a praktických cvičení získávali potřebné znalosti a informace. Do akce se zapojili zástupci policie, hasičů, organizace KOTEC a koordinátorka BESIPu Karlovarského kraje. Všem zástupcům zapojených organizací a složek děkujeme za uspořádání této prospěšné akce.

Mgr. Miluše Kamasovová, primární preventistka

Klub silných – kdo si hraje, nezlobí

Členové Klubu silných, který je zapojen do projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“ realizují celou řadu aktivit. Nyní však máme díky spolupráci s ISŠTE Sokolov další možnost, jak poznávat taje rozličných mechanických zařízení a konstrukcí, a také si taková zařízení vyzkoušet vlastnoručně naprogramovat. Obdrželi jsme totiž dlouho očekávané sady stavebnic Albi Mechanická laboratoř, Albi Robot a Lego Mindstorms EV3 a hned jsme se pustili do jejich zkoumání. Začali jsme sice pouze jednoduchými konstrukcemi, ale už se těšíme, jak budeme postupně poznávat složitější a složitější zařízení, která lze stavět a programovat a podrobně tak zkoumat jejich činnost.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/1019

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07

od 16. 4. 2018 do 28. 4. 2018

Přijímací řízení:

od 2. 5. – 4. 5. 2018

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2012 – povinná předškolní docházka

Děti nar. od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

Děti, kterým bude povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019

Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

Těšíme se na Vás 🙂