Category Archives: Důležité

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

dovolujeme si Vás pozvat k Zápisu do 1.třídy, který se koná dne 12. 4.2018 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy. Zapisovány budou děti narozené od 1. 9.2011 – 31. 8.2012 a děti po odkladu povinné školní docházky. Náhradní termín je stanoven na 19. 4.2018 od 14:00 – 16:00 hodin.

Těšíme se na Vás.

Kritérium pro přijetí: Trvalý pobyt ve školském obvodu.

Pozvánka – Slavnostní otevření nové školní jídelny

Město Oloví a Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace

Vás zvou na Slavnostní otevření nové školní jídelny,

(která byla financována z rozpočtu města)

v úterý 6. 3.2018 od 15.00 do 17.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu J

Školní jídelna

Od pondělí 19. 2. 2018 bude zahájen provoz školní jídelny v budově školy.

Prosím, věnujte pozornost následujícím změnám:

  • Nové telefonní číslo pro školní jídelnu je 725 553 673,
  • obědy lze nově odhlašovat nejpozději do 8:00 hod téhož dne,
  • nepravidelní strávníci mohou oběd nahlásit a zaplatit nejpozději den předem,
  • kancelář vedoucí školní jídelny se nachází v budově školy (po mostě, zvonek je u vstupních dveří),
  • placení obědů probíhá vždy do 15. dne měsíce (vždy na měsíc dopředu),
  • otevírací doba je od 9:00 do 14:00.

Onemocní-li dítě, je možné si první den jeho nemoci vyzvednout oběd do přineseného jídlonosiče. Oběd bude vydán ve školní jídelně (vstup vchodem pro žáky po zazvonění na elektronický zvonek, po schodech dolů). Tyto obědy budou vydávány pouze v době od 11:30 do 13:00.