Konec vyučování 4. 1. 2017

Dne 4. 1. končí z technicko-provozních důvodů vyučování v 11:40 hod.

Družina v centru Fantazie v Sokolově

Dne 13. 12. 2016 si žáci ze školní družiny ZŠ a MŠ Oloví udělali předvánoční výlet do zábavního centra Fantazie v Sokolově. Celé dopoledne strávily děti ve víru her, zábavy a pohybu. Den byl vydařený, o čemž svědčily rozzářené a šťastné tváře všech účastníků.

Fotografie z výletu najdete v galerii

Eko koutek v novém kabátu

Žáci čtvrtého a pátého ročníku v rámci výuky přírodovědy vyzdobili školní Eko koutek vlastnoručně vytvořenými plakáty. Jednotlivé plakáty jsou zaměřené na ekosystémy naší planety, popisují živočichy a rostliny vyskytující se v daném ekosystému. Zábavnou formou se tak žáci dozvěděli nejrůznější informace o přírodě, které si sami zjistili a zpracovali do přehledných celků. Nyní se i ostatní žáci naší školy mohou dozvědět nové poznatky či si upevnit ty stávající o ekosystémech – les, voda, pole, savana..

Fotografie k nahlédnutí v galerii