Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady, které se konaly dne 1.12.2017

Za rodiče byli zvoleni: Daniel Bock a Markéta Playerová

Za zaměstnance školy: Mgr. Kateřina Srbová a Kateřina Hofmanová

Za zřizovatele: Jiří Mikuláš a Martin Brandl

Gratuluji a těším se na spolupráci. Ivana Pečenková

Vzpomínkové dopoledne

Vzpomínkové dopoledne žáků ZŠ Oloví na události 17.11. 1939 a 17.11. 1989

Vše začalo obyčejnou hodinou dějepisu, kdy paní učitelka Kamasová „naťukla“ 17. listopad. Když nám o tomto datu vyprávěla, všechny nás to zaujalo a paní učitelka nám navrhla připravit prezentaci pro ostatní třídy a seznámit je tak s událostmi důležitými pro naši zemi. Zjistili jsme si potřebné informace k 17.11. 1939 a 1989, na internetu vyhledali dobové fotografie a videa a několik žáků ze třídy si nacvičilo krátkou scénku ze střetu demonstrantů s veřejnou bezpečností. Paní učitelka nám se vším pomohla a příprava všechny moc bavila.

Při prezentaci v tělocvičně vládla mezi žáky i učiteli příjemná atmosféra. Všichni se zapojili i do závěrečného úkolu, kdy jednotlivé třídy vytvořily plakát na téma: SVOBODA. Všechny třídy byly super a vymyslely plno hezkých nápadů na svůj plakát.

Myslím si, že se vzpomínkové dopoledne na 17. listopad moc povedlo. Velké poděkování patří paní učitelce Miluši Kamasové, která nám s celou akcí moc pomohla.

Dagmar Smíšková, žákyně IX.třídy

Třídní schůzky

Čtvrtletní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 23. 11. od 15:30.