Zápis dětí do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Vydávání a sběr přihlášek v budově mateřské školy, Radniční 31, Oloví 357 07

od 18. 4. 2017 do 2. 5. 2017

Přijímací řízení:

od 2. 5. – 4. 5. 2017

Stanovená kriteria pro přijetí :

K zápisu na školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí – přednostně budou umístěny děti:

Děti v posledním roce před zahájením školní docházky  – tj. děti nar. do 31. 8.2012 – povinná předškolní docházka

Děti nar. od 1. 9.2012 – 31. 8.2013 s trvalým pobytem ve školském obvodu Oloví

Děti, kterým byl povolen Odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018

Trvalý pobyt ve školském obvodu Oloví

Těšíme se na Vás 🙂Zápis do mateřské školy

#Internetem bezpečně 2017

Předčasné ukončení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče,

na základě dohody se zřizovatelem a se souhlasem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR  bude předčasně ukončen školní rok 2016/2017 v pátek 23. června. V tento den bude dětem rozdáno Vysvědčení.

V termínu od 19. června do 31. srpna 2017 budou ve škole probíhat náročné a velmi hlučné práce spojené s plánovaným přesunem školní jídelny do suterénu školy, včetně rekonstrukce školních šaten.
Od 19. 6. do 22. 6. budeme plánovat akce mimo školu (výlety, přírodovědné vycházky apod.) O předčasném ukončení školního roku budete informováni také na třídních schůzkách.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy